ODIN Engineering udvikler skræddersyede løsninger og specialmaskiner til industriens forretningskritiske processer. Det kræver, at vores produktionsplaner er tids- og omkostningseffektive samtidig med, at de er tilpas fleksible til at understøtte en innovativ udviklingsproces.

Vi leverer sjældent den samme løsning to gange, og ofte ser et workflow således ud:

Kontakt
Hos ODIN Engineering baserer vi vores samarbejde på tillid, og derfor er det vigtigt, at vi får et godt kendskab til vores kunder og samarbejdspartnere. Det er dette kendskab, der – sammen med løbende dialog – danner grundlag for det mest effektive samarbejde og de bedste løsninger. Når vi er kommet i kontakt med hinanden, holder vi et møde enten hos kunden eller ODIN. Vi gennemgår opgaven, og de første specifikationer fastlægges. Specifikationerne kan spænde fra færdigt udbudsmateriale til en håndfuld prøveemner med oplysninger om produktionshastigheden.

Skitseforslag
Efter det første møde udarbejder vi skitseforslag til løsninger. Hvis det er et lille projekt, kan disse skitser være hele løsningen. Er det et større anlæg, kan skitserne være løsningsforslag, der skal gennemarbejdes. Skitserne danner grund for et prisoverslag.

For-projekt
Et for-projekt etableres, hvis opgaven kræver en dybere analyse, før den endelige løsning kan fastlægges. For-projektet afklarer, hvilke specifikationer udstyret skal honorere og kan danne baggrund for en fast pris på opgaven og eventuelle konklusioner fra forsøg.

Prisoverslag
Der udfærdiges et prisoverslag på opgaven. Hvis opgaven er meget specificeret, og der er stor sikkerhed om løsningsmodellen, vil det være muligt at give en fast pris på opgaven. I modsat fald udarbejdes et prisestimat på den samlede opgave.

0-serieproduktion
I enkelte tilfælde bygges forsøgsmaskiner til 0-seriefremstilling. I nogle tilfælde etableres senere en serieproduktion hos ODIN Engineering, hvis kunden efterspørger et mindre volumen i starten, og ikke ønsker et stort setup hos sig selv.

Projektering
Når opgaven er defineret og aftalt, går projekteringen i gang. Dette gælder både mekanik, elektricitet og software. Sammen med løsningen udarbejdes risikovurderinger med tilhørende dokumentation, installationsbeskrivelser, brugermanualer og vedligeholdelsesmanualer med fejlfinding. I projekteringen fremstilles ikke kun dokumentation for mekanisk fremstilling, men også montagetegninger for el, luft og hydraulik.

Statusmøder
Undervejs i projektet holder vi statusmøder. Både internt hos ODIN Engineering og med kunden. Vi holder et højt informationsniveau gennem hele projektet for at sikre, at vi udvikler de bedste løsninger sammen.

Fabrikation
Når dokumentationen er på plads, fremstiller vi de forskellige dele. Der foregår mekanisk og elektrisk montage sideløbende. Imens produktionen af udstyret foregår i værkstedet, programmerer vi maskinernes styring og betjening.

Test
Når udstyret er færdigmonteret, tester vi funktioner og kapaciteter. Under den afsluttende del af testen udfærdiger vi en testrapport. Ved nogle anlæg deltager kundens operatører og vedligeholdelsespersonale i den sidste del af testen. På den måde er den første undervisning i det nye udstyr begyndt, og eventuelle ønskede ændringer kan tilpasses i betjeningen med det samme.

Installation
Når udstyret er godkendt, installerer vi udstyret hos kunden. Installationen foregår med koordinering af eksterne installationer, som ofte forekommer i forbindelse med det nye anlæg.

Indkøring og undervisning
Når maskiner og anlæg er installeret, indkører vi det hos kunden. Ved indkøringen underviser vi også i både drift og vedligeholdelse, hvilket minimerer muligheden for driftsforstyrrelser pga. fejlbetjening og manglende uddannelse.

Service
Når det færdige anlæg er installeret, tilbyder ODIN Engineering service på maskiner og anlæg. Servicen består dels i serviceeftersyn og monitorering, men også akut hjælp. Vi installerer ofte en forbindelse til udstyrets styring, så det er muligt at fejlfinde via fjernsupport.

Aktuelt

Installation og service på specialmaskiner foregår virtuelt fra Slagelse til resten af verden

15. december 2020

ODIN Engineering går op i at yde hurtig og effektiv installation og service på de forretningskritiske specialmaskiner, som leveres til

Erfaren ejerleder og økonom i bestyrelsen hos ODIN Engineering

1. december 2020

Jan Helskov Hansen er nyt medlem af bestyrelsen hos os. Vi ser frem til at nyde godt af hans baggrund

Udfordrende læretid hos ODIN Engineering gav 12 til svendeprøven

16. juli 2020

Hos ODIN Engineering har vi en lang tradition for at udfordre og dygtiggøre lærlinge og ruste dem med den bedste

Ny CNC-fræser optimerer ODIN Engineerings maskinafdeling

23. juni 2020

ODIN Engineering investerer løbende i nyt kvalitetsudstyr og efteruddannelse, så vi kan effektivisere vores udvikling af forretningskritiske specialmaskiner for vores

Puslespil styrker ODIN Engineerings sammenhold på trods af afstanden

20. maj 2020

Hos ODIN Engineering har vi produceret et puslespil med tusinde brikker med et motiv fra vores faste teambuilding-dag, som er

Når krisen rammer, løfter ODIN Engineering i flok

18. maj 2020

Coronakrisen har sat sine spor hos ODIN Engineering og skabt en helt ny hverdag for medarbejderne og ledelsen. Lige nu